Mikrofalowa bariera monostatyczna

stanowisko_czujnik_mikrofalowy

Mikrofalowa bariera monostatyczna

 

Forteza M-40

Bariera mikrofalowa “Forteza M-40” wytwarza strefę ochronną typu kurtyna o szerokości nie większej niż 1 m i długości do 40 m. Pozwala to na zainstalowanie bariery ochronnej w odległości od 0,5 do 1,2 m od ciągów pieszych i dróg transportowych. Może chronić duże powierzchnie obiektów (ściany budynków, okna, dachy budynków, regały magazynowe, ogrodzenia betonowe lub metalowe, itp.). Instalując czujnik skierowany z góry na dół, detektor wykryje naruszenie strefy ochronnej nawet przez czołgającego się człowieka. Więcej …

 

Forteza M-60

Bariera mikrofalowa “Forteza M-60” i “Forteza-M30” wytwarza strefę ochronną w postaci szerokokątnej kurtyny o długości do 60 m. Czujnik emituje fale elektromagnetyczne, które odbite od otaczających obiektów odbiera detektor. Naruszenie strefy chronionej przez intruza powoduje ​​zmiany w odbieranym sygnale, które po odpowiedniej analizie wywołują aktywację alarmu. System ten jest przeznaczony do ochrony terenu ogrodzonego, otwartych i zamkniętych obszarów, magazynów, tuneli, rurociągów, ogrodzeń, bram, itp. Wyróżniającą cechą czujnika jest pole detekcji podzielone na 12 stref przekrojowych. Pozwala to na kontrolę działania czujnika za pomocą komputera PC podłączonego przez złącze USB. Można odłączyć wybrane pasma pola detekcji i oddzielnie regulować czułość każdej strefy. W strefie wykrywania czujnik może wykryć intruza idącego jak i pełzającego.