Forteza Tribo-M

Bariera trybostatyczna Forteza Tribo-M” do ochrony wszelkiego rodzaju ogrodzeń.
(Do jednego czujnika podłączone są 4 strefy wykrywania, po 300 m długości każda)

1. ZASTOSOWANIE

Bariera trybostatyczna “Forteza Tribo-M” przeznaczona jest do ochrony wszelkiego rodzaju ogrodzeń, które można pokonać wspinając się na nie lub niszcząc je. Może to być płot z siatki drucianej, z prętów metalowych, z drutu kolczastego, drewniany, murowany, żelbetowy, stalowy, z krat metalowych, a także dachy budynków, bramy, drzewa rosnące w pobliżu chronionego obiektu.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Głównym elementem systemu jest panel kontrolny, do którego podłączone są czujniki, czyli kable trybostatyczne czułe na deformacje (wyginanie) zamocowane na ogrodzeniu. Długość czujników zależy od długości strefy strzeżonej, wysokości ogrodzenia, ilości podpór i wybranego sposobu montażu czujnika na ogrodzeniu. Ładunki elektrostatyczne wytworzone kablu trybostatycznym (podczas próby sforsowania ogrodzenia) przekazywane są do panela kontrolnego, w którym jednostka przetwarzania sygnału poddaje je analizie. Po stwierdzeniu, że bariera ochronna została naruszona, generowany jest sygnał alarmowy. System monitoruje także integralność kabla trybostatycznego i kabel połączeniowy. Po ich uszkodzeniu (zwarcie lub przerwany kabel) system generuje sygnał alarmu. Wewnątrz obudowy panela kontrolnego, oprócz elektronicznej jednostki przetwarzania sygnału, znajdują się zaciski połączeniowe zewnętrznych obwodów czujników, oraz złącze RS485. Programowanie czułości czujników odbywa się za pomocą komputera podłączonego przez interfejs do złącza USB. Po regulacji systemu, ustawione parametry zapisane się w pamięci nieulotnej.

3. DANE TECHNICZNE

3.1. Długość maksymalna ogrodzenia chronionego przez “Fortezę Tribo-M” : 600 m (dwa boki 2 linii po 300 m).

3.2. Wysokość ogrodzenia:
a) spawane metalowe panele: do 3 m;
b) siatka typu “rabitsa” w metalowych ramach: od 1,5 do 3,2 m;

3.3. Zasilanie panela kontrolnego “Forteza Tribo-M”: zasilacz DC o napięciu od 9 do 36 V.

3.4. Pobór prądu przy napięciu 12 V: max. 100 mA.

3.5. Temperatura pracy: od -40° C do +50° C, wilgotność względna do 98% przy 35° C.

3.6. Czas gotowości do pracy po włączeniu zasilania: do 30sek.

3.7. Czas trwania sygnału alarmu: od 0,1 do 9,9 sek.

3.8. Czas powrotu do gotowości po powiadomieniu o alarmie: do 20 sek.

3.9. Prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy: nie mniej niż 95%.

3.10. Stopień ochrony obudowy przed wpływami środowiska: IP-65.

3.11. Średni czas między awaryjny: 10.000 godz.

3.12. System generuje alarm, jeżeli:
a) sprawca wspina się na płot.
b) nastąpi awaria: zwiększenie lub zmniejszenie oporu czujnika w stosunku do jego wartości nominalnej, a także przerwa lub zwarcie czujnika.
c) nastąpi nieautoryzowany dostęp, otwarcie pokrywy czujnika.

3.13. Czujnik nie generuje fałszywego alarmu w razie:
a) przejścia do pięciu osób w odległości co najmniej 1 m od ogrodzenia.
b) ruchu transportu drogowego do 5 ton wzdłuż ogrodzenia w odległości nie mniejszej niż 20 m.
c) ruchu kolejowego wzdłuż płotu w odległości nie mniejszej niż 100 m.
d) wiatru wiejącego z prędkością 20 m/s (w porywach do 25 m/s);
e) intensywnych opadów atmosferycznych: 40 mm/godz; śniegu i gradu (w przeliczeniu na wodę) do 10 mm/h, lub przyrost do wartości maksymalnej w czasie nie krótszym niż 2 min.
f) obecności linii energetycznych powyżej napięcia 110 kV, (wysokość zawieszenia przewodów powinna być większa niż 15 m).
g) pracy nadajników VHF o mocy do 5 W, w odległości nie mniejszej niż 2 m czujników.
h) samolotów i helikopterów na wysokości nie mniejszej niż 100 m.
i) elektromagnetycznych oraz akustycznych zakłóceń w czasie burzy.
j) pojedynczego mechanicznego uderzenia ogrodzenia (kijem, kamieniem, kulą śniegu, itd.).
h) czujnik jest odporny na działanie opadów atmosferycznych, promieniowanie słoneczne, kurz.

Ogrodzenie z system Forteza Tribo-M, bezpieczeństwo płotów, ochrona terenu

Ogrodzenie z system Forteza Tribo-M, bezpieczeństwo płotów, ochrona terenu

Ogrodzenie z system Forteza Tribo-M, bezpieczeństwo płotów, ochrona terenu

 

Tribo-M

Mocowanie Tribo-M

Ogrodzenie z systemem Tribo-M

System ochrony terenu Tribo-M

Ogrodzenie z systemem Tribo-M

Mocowanie Tribo-M na płocie drewnianym

Maskowanie Tribo-M na płocie drewnianym